GEMEENTEWERKERS

Ontwerp: Bas de Wit

 

Over GEMEENTEWERKERS

Het groteske ‘zooitje ongeregeld’ dat de beelden van Bas de Wit bevolkt neemt bezit van de ruimte zoals alleen ongewenst bezoek dat kan en slingert daarbij onbekommerd de ene schuine mop na de andere de zaal in. Wat Bas de Wit onderscheidt van de andere is zijn onbesuisde verbeeldingskracht en voorstellingsvermogen. Vanuit een figuratieve beeldwereld, die aan herkenbaarheid niets te raden overlaat, slaagt Bas de Wit erin door verwoede combinatiedrift een volstrekt eigen en een ons onbekend decorum aan te dragen waarin geen enkele logica valt te ontwaren, laat staan een theorie uit te destilleren valt. Koddig, prikkelend en soms ontroerend wordt alles door Bas de Wit maximaal gerelativeerd en open gelaten, zowel wat betreft vorm als inhoud.

Comments are closed.